HR Gevelreiniger

HR Gevelreiniger is een zeer sterke gevelreiniger op basis van Fluorwaterstof (HF) voor het verwijderen van zware vervuiling op gevels, terrassen, afscheidingsmuren, tuinmuren etc. LET OP !!! LEES DE BESCHRIJVING AANDACHTIG DOOR !!!!
€114,95
Incl. btw

OMSCHRIJVING
Zeer sterke gevelreiniger op basis van Fluorwaterstof (HF) voor het verwijderen van zware vervuiling op gevels, terrassen, afscheidingsmuren, tuinmuren etc.

 • Zeer snelle en effectieve reiniging
 • Reinigt zware verontreiniging
 • Geschikt voor niet-zuurgevoelige ondergronden
 • Tot max. 1 : 5 verdunnen met water


AANBEVOLEN GEBRUIK
HR Gevelreiniger is geschikt voor het reinigen van alle minerale bouwmaterialen zoals gevels, terrassen, afscheidingsmuren, tuinmuren etc. Niet toepassen op kalk- en carbonaat houdende ondergronden.
Zet altijd een proefvlak!!.

THEORETISCH VERBRUIK
4-6m2 per liter

PRAKTISCH VERBRUIK
Verbruik is sterk afhankelijk van de mate van vervuiling, verdunning en type ondergrond.

ONDERGROND VOORBEHANDELING

 • Maak de ondergrond goed nat met veel water.
 • Dek aanwezige beplanting af.
 • Bescherm alle niet te behandelen delen.
 • Dek geëmailleerde, geschilderde of gelakte oppervlakten alsmede hout, metaal en glaswerk goed af.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

 • Verdun zo nodig tot maximaal 1:5 met water.
 • Breng HR Gevelreiniger aan met behulp van een kwast of borstel.
 • Werk van onder naar boven en systematisch.
 • Laat het product 30 seconden tot 30 minuten inwerken.
 • Spoel eerst af met veel water vervolgens met water onder gepaste druk bij een wateropbrengst van 16 tot 20 liter/minuut.                                                                                                                   

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN
Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5ºC
Maximale ondergrond temperatuur : 30ºC

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN
Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN
Schadelijk voor alle kalkhoudende en metaaloxyde bevattende steensoorten, glas, gepolijste marmersoorten, geglazuurde tegels, verf- en lakwerk etc. Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.
pH waarde verdund 1 op 5 met water: ca. 2,5.

GEVAAR

 • Dodelijk bij inslikken en bij contact met de huid.
 • Giftig bij inademing.
 • Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

PREVENTIE

 • Na het werken met dit product de handen grondig wassen.
 • Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
 • Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
 • Draag beschermende handschoenen en gelaatsbescherming:
 • Draag een schort of overall indien kans op spatten bestaat.
 • Stofbril, gelaatscherm, of andere volgelaatsbescherming waar de mogelijkheid bestaat voor directe blootstelling aan aërosols of spatten.

REACTIE
NA INADEMING:

 • De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
 • Onmiddellijk een arts raadplegen.

NA INSLIKKEN:

 • De mond spoelen.
 • Geen braken opwekken.

BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):

 • Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
 • Spoel de huid af met water of neem een douche.

BIJ CONTACT MET DE OGEN:

 • Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten.
 • Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk.
 • Blijven spoelen.

OPSLAG

 • Op een goed geventileerde plaats bewaren.
 • In goed gesloten verpakking bewaren.
 • Achter slot bewaren.
 • Inhoud en container afvoeren in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en internationale regelgeving.

PH

0.0000

HOUDBAARHEID

12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken en originele verpakking.

0 sterren op basis van 0 beoordelingen Je beoordeling toevoegen